logo

O nás

Geodézie Děčín s.r.o. byla založena v roce 2001. Vznikla restrukturalizací bývalého oddílu Geodézie a.s., ateliér Děčín Poskytujeme provedení veškerých geodetických prací při přípravě, projektování, provádění a dokončování staveb. Zajišťujeme vyhotovení geometrických plánů a vytyčení hranic pozemků. Mapové práce provádíme ve 2D ale i ve 3D. Naším prvořadým cílem je komplexní dodávka geodetických prací, kterým je podřízeno přístrojové vybavení firmy a také odborná vyspělost pracovníků firmy. Naše výrobky vznikají za podpory prostředků předních českých a zahraničních společností. Každá zakázka začíná měřením v terénu, k čemuž využíváme přístroje a pomůcky švýcarské společnosti LEICA.

Výpočetní práce, jako druhý krok, se provádějí na ryze českém softwaru společnosti GEUS a GEPRO. Grafické zpracování, dle rozsahu zakázky, se provádí buď na zmíněném českém SW anebo se především využívá software americké společnosti BENTLEY (určen pro vektorovou kresbu) či softwaru americké firmy INTERGRAPH-IRASB (určen pro práci s rastry). Inženýrské sítě se zpracovávají na nadstavbách nad softwarem firmy BENTLEY a využívají se k tomu nadstavby LIDS DATA či nadstavby české společnosti HSI. Pro digitální kartografii využíváme software švýcarské společnosti STEINEGGER SOFTWARE. Výsledky prací odevzdáváme v elektronické podobě – dle přání zákazníka nebo barevně v tištěné podobě až do role formátu A0. V současné době má firma 5 zaměstnanců. Ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 12 zákona č. 200/1994Sb., o zeměměřictví, v platném znění, je prováděno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Našim cílem je spokojený zákazník – pracujeme rychle, spolehlivě a efektivně.

Geodézie Děčín s.r.o.
Pohraniční 1288/1
405 01 Děčín I
tel: 732 785 565
e-mail: geodc@volny.cz
IČO: 25435078
DIČ: CZ25435078

Informace k cenám

29.1.2015
Ceny jsou účtovány dle nabídkového ceníku Geodézie Děčín s.r.o., pro rok 2011, který byl vypracován s přihlédnutím k ceníku Českého svazu geodetů a kartografů (ceny jsou na spodní hranici cenového rozpětí). JSME PLÁTCI DPH !