logo

Nabídky prací

GEOMETRICKÉ PLÁNY
Nabízíme Vám služby spojené s provedením změn do katastru nemovitostí (KN).

Vyhotovíme Vám geometrický plán pro :

  • oddělení (rozdělení) pozemků,
  • vyznačení stavby,
  • vyznačení věcného břemene na části pozemku,
  • vytyčenou a vlastníky upřesněnou hranici.

VYTYČENÍ VLASTNICKÉ HRANICE
Vytyčování vlastnických hranic pozemků na podkladě platných údajů katastru nemovitostí.


MAPOVÉ PODKLADY
Mapové podklady pro projektovou přípravu.
Základní a účelové mapy velkých měřítek ve 2D i 3D.


INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE
Vytyčení prostorové(výškové) polohy a včetně zajištění vytyčených bodů.
Změření a zpracování inženýrských sítí dle požadavků zadavatele.
Geodetická kontrolní měření , měření posunů a přetvoření objektů.


SPECIÁLNÍ PRÁCE
Speciální práce dle přání objednavatele.


OSTATNÍ PRÁCE DLE DOHODY
Vyhotovení ověřených kopii prvopisu plánu.
Sepsání souhlasného prohlášení na vlastníky upřesněnou hranici.
Vyhotovení smluv včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Geodézie Děčín s.r.o.
Pohraniční 1288/1
405 01 Děčín I
tel: 732 785 565
e-mail: geodc@volny.cz
IČO: 25435078
DIČ: CZ25435078